Lekas geologi – en innføring

Leka – en bit av Amerika

For ca 420 millioner års siden lukket havet mellom Nord Europa og Amerika seg og kontinentene gled inn i hverandre og kolliderte. Kollisjonen dannet en fjellkjede (ikke ulikt det som skjedde da India og Asia kolliderte og dannet Himalaya).

Men det var da kontinentene for 60 millioner år siden gled fra hverandre igjen at det spesielle skjedde – deler av det amerikanske kontinentet ble liggende igjen i Norge – blant annet Leka.

Leka blir bikket på siden – jordas indre kommer til syne.

Ikke nok med det – i forbindelse med kollisjonen og separasjonen ble Leka «bikket» over på siden og skjøvet opp slik at de nederste lagene i havbunnsskorpa hele 7 km nede i jordskorpa ble liggende synlig.

På en slik måte at du i dag på Leka kan gå fra jordas indre og følge lagene oppover i havbunnsskorpa. Det er ikke mange steder du kan i verden !

Les mer om Lekas geologi her.

Oversikt bergarter på Leka
Kartet over bergartene på Leka viser den mørke lilla Harzburgitt / lyse lilla Dunitt på Lekas vestside. Det er disse bergartene en finner lengst nede i jordskorpa, mens en på østsiden av Leka nærmer seg «overflaten»