Herlaugshaugen

En kongegrav i det nordenfjeldske Norge

Helaugshaugen er den tredje største gravhaugen fra vikingetid i Norge, og betydelig større enn både Oseberg- og Gokstadhaugene i Vestfold. Haugen ligger på den gamle gården Skei og er strategisk plassert i forhold til skipsleia – datidens europavei.

Herlaugshaugen på Leka

Herlaugshaugen med sine enorme dimensjoner signaliserer at de grønne gresslettene på Lekas østside trolig var hovedsetet for et av Namdalskskystens mest betydningsfulle maktsentra i yngre jernalder.