Guiding i Solsemhula

NB: Det tilbys ikke guidede turer til Somsemhula sommeren 2022 på grunn av rasfare. Vi beklager dette.

Om Solsemhula

Hulemalerier er en sjelden og svært sårbar bergkunst. Solsemhula kan derfor kun besøkes i kontrollerte former sammen med guide. Inngangspartiet er tilrettelagt med trapp og rekkverk av tau. Stien opp til hula går i et noe kupert terreng. Den er ikke tilpasset bevegelseshemmede. All ferdsel opp stien og ned i hula foregår på eget ansvar og risiko. En guidet tur tar fra 1–1½ time.

Les mer om Solsemhula.

 

Info

Kontaktinformasjon

Leka opplevelser
91775104