Trollfjell UNESCO Global Geopark

Leka er en del av Trollfjell geopark, sammen med de 5 kommunene på sør-Helgeland (Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal). Dette området har en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, kunnskapsspredning og geoturisme.

Du kan gå tur på gammel havbunnskorpe, studere rester av Amerika, padle gjennom strandflatelandskapet med 12 000 øyer, holmer og skjær, oppleve grensen mellom mantel og jordskorpe på Leka og utforske en havhule – Torghatthullet.

Trollfjell friluftsråd tilrettelegger for mange fantastiske opplevelser og turmål i geoparken.

Mer informasjon

Se også utstilling i ubetjent turistinformasjon i Skeishavna