Spelet om kong Herlaug

Helga 14 til 16 juli vil Spelet om Kong Herlaug bli vist på utescenen i Frøvik på Leka. Ønsker du å se spelet finner du mer praktisk informasjon på Leka kommunes nettsider.

Spelet handler om da Harald Hårfagre i sin samling av Norge kom til Namdalen, og skulle tvinge namdalingene til å underkaste seg Hårfagre. Kong Herlaug av Namdalen hadde høvdingsete sitt på Leka. Han ville slåss for friheten, men Hårfagres hær var overlegen.

Etter mye drama ender det med at kongsbror Hrolaug går inn i forhandlinger med Hårfagre og ender som jarl, mens Kong Herlaug og hans følge lar seg levende begraves i Herlaugshaugen, fordi de ikke klarer tanken på å leve i ufrihet. Også i dag slåss Lekaværingene mot «makta fra sør» som vil bruke tvang til å slå sammen Leka med nabokommuner. Spelet om Kong Herlaug er et historisk spel, men også et dagsaktuelt spel.