Padleløyper Leka 4-8, Leknesøyan – Skeisnesset

Start og parkering: Leknessjøen, ta av fylkesvegen ved Leknes og følg Leknessjøvegen (ca 1,5 km). Et padleeldorado med helt spesiell geologi, grunne sund og langgrunne strender, verneområder, våtmark og kulturlandskap av nasjonal verdi. 3 grønne løyper og 3 blå løyper.

Last ned padlekart for løyper 4-8, Leknesøyan – Skeisnesset

Padleløyper

4: Leknesbukta – Storgrønnholmen

7 km rundtur / 1,5  time / Grønn gradering

Fra lykta på Leknessjøen padler du rett mot Nessodden. Bøy av når du ser den hvite korallstranda på Storgrønnholmen. Tilbake følger du strandlinja langs Valodden og Strandasjøen.

5: Leknessjøen – Nessodden

9 km rundtur / 2  timer / Blå gradering

Fra Leknessjøen padler du rett mot Lekas nordligste punkt. Du passerer rett sør av Altskjæret og Korallskjæret før landing på en fin sandstrand på den gresskledde halvøya Nessodden, også kalt Lekaskagen. Tilbake følger du strandlinja om Storgrønnholmen, Valodden og Strandasjøen.

6: Leknessjøen – Steinsøya

6 km rundtur / 1,5  time / Grønn gradering

Turen starter gjennom ei smal lei ved Klakken, følger land til Senningfjæra og krysser leia til Bukkholmen. Du padler Bukkholmsundet, runder Steinsøya (trimpost) og følger leia mellom Onholmen og Klakken tilbake til Leknessjøen.

7: Leknessjøen – Storøya

8 km rundtur / 2 timer / Grønn gradering

Finn leia sørom Klakken og følg land til Senningfjæra. Kryss leia til Bukkholmen og Hestøya. Rett etter det smale Oterholmsundet krysser du over til Storøya og følger land til landingsplassen. Retur langs Barbroskjæret, Hestøya, og fra Oterholmsundet samme rute tilbake til Leknessjøen.

Alternativ retur ved høyvann: Lissburøydraget langs Burøya til Steinsøya, og leia mellom Onholmen – Klakken tilbake til Leknessjøen.

8: Leknessjøen – Jernsøya

3 km en vei / 1,5  time tur-retur / Blå gradering

Turen for de som ønsker å se putelava på Storøya. Løypa følger Klakken til Steinsøya, herfra blå løype til trimpost på Jernsøya. Den fineste forekomsten av putelava ligger på nordenden av Storøya, 500m vandring fra landingsplassen.

Kajakk på Leka

Opplev Leka med kajakk ! Leka kan som et av de første stedene i Norge by på merkede padleløyper og padlekart i henhold til den nye standarden for merking av padleløyper.

Info