Foto: Kristin Floa

Guidet vandring i Skei Utvalgte kulturlandskap

Tidspunkt: Søndager i juli, 1200-1400
Oppmøte:
kl. 12:00 på parkeringsplassen i Våttvika
Varighet: 2 timer
Inkludert: Vandring med guide. Lekamøyas matpakke.
Vanskelighetsgrad: Turen er egnet for alle.

Bestilling: Turen kan bookes online her.

Skei med Skeisnesset var blant de første områdene i Norge med status nasjonalt utvalgt kulturlandskap.
Området er rikt på kulturminner fra steinalder til nåtid, og kystlyngheia i Skeinesset er kulturbetinget gjennom 4000 år gammel driftsform – utegangerdrift med gammelnorsk villsau.

Info